DUYURU!

Ana Sayfa / Duyurular / DUYURU!
DUYURU!

DUYURU!

DUYURU

Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 18.05.2024 tarihinde, saat 10.00'da Çamlıca Mah. Bağdat Cad. 170. Sok. No: 2 Yenimahalle/Ankara adresinde, aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. İlk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, aynı gündem, aynı yer ve saatte 26.05.2024 tarihinde yapılacaktır.

Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporuna 18.05.2024 tarihi itibari ile www.ankarakulubu.org.tr adresinden ulaşabilirler veya genel merkezden kitapçığını temin edebilirler.

GÜNDEM

  1. Genel Kurul’un açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  2. Başkanlık divan seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetinin yetkilendirilmesi,
  3. Toplantı gündeminin onaya sunulması ve varsa ilave edilmesi talep edilen hususların görüşülerek kabulü,
  4. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun raporlarının, okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası
  5. Tüzük ve yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin müzakeresi ve Genel kurul Onayına sunulması,
  6. Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin müzakeresi ve Genel kurul Onayına sunulması,
  7. Yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi, Genel Kurul onayın sunulması.
  8. Sandık Kurulunun seçimi ve Genel kurul Onayına sunulması,
  9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Seymen Divan Kurulu'nun seçimi,
  10. Dilek, temenniler ve kapanış

 

Ankara Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

 

DUYURU!