Ankara Müziği

Ana Sayfa / Kategoriler / Ankara Müziği

Halk Çalgıları

Ankara yöresinde kullanılan bağlama düzenleri aşağıda ..

Halk Müziği

Ankara yöresinde de halk müziği, halkın yaşam biçimini, duygu ve düşüncelerini ..

Seymen Tezeneleri

Ankara ve Seymen Müzikleri ile oyunlarında yaşanan dejenarasyona dur demek amacıyla ..

Ankara Türküleri

Ankara yöresi halk müziğinde bağlama, en başta gelen halk çalgısı olarak ..