Müzeler ve Ören Yerleri

Ana Sayfa / Ankara / Müzeler ve Ören Yerleri
Müzeler ve Ören Yerleri
2016-02-21
 • Ankara Müzeleri ve Ören Yerleri

  Anadolu Medeniyetleri Müzesi :
   

  Müze, Ankara Kalesi’nin güneydoğu kısmında, Atpazarı olarak bilinen semtte bulunaniki Osmanlı yapısından meydana gelmektedir. İki yapıdan birisi olan Mahmut PaşaBedesteni’nin, Fatih dönemi baş vezirlerinden tarafından 1464-1471 tarihleriarasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Yapının planı klasik tiptedir.Ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekân, karşılıklıyerleştirilen üstü beşik tonozlarla örtülü 102 dükkândan meydana gelen birarasta ile çevrilmektedir. İkinci yapı olan Kurşunlu Han, tahrir defterlerine vesicil kayıtlarına dayanan son araştırmalara göre Fatih dönemi baş vezirlerindenMehmet Paşa’nın Üsküdar’daki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. 

  1946 yılındaki onarımda II.Murat'a ait sikkeler elegeçirilmiştir. Bu buluntular, hanın 15. asrın ilk yarısında var olduğunukanıtlar niteliktedir. Han, Osmanlı devri hanlarının tipik plan karakterinde olup ortada avlu ve revak sırası ile, bunları çeviren iki katlı odalardan oluşur. Zemin katta 28, birinci kata 30 oda yer alır. Hanın kuzey cephesinde 11, doğu cephesinde 9 ve giriş eyvanı içerisinde karşılıklı yerleştirilen 4 dükkân yer alır. İki yapı da 1881 yılındaki yangından sonra terk edilmiştir.Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir “Eti Müzesi” kurulması isteği üzerine Kültür Müdürü Hamit Zübeyir Koşay tarafından Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’a yapılan öneri sonunda, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınarak 1938 yılından 1968 yılına kadar süren onarımlar sonunda Ankara Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu’nun arkeolojik eserleri Paleolitik Çağ’dan başlayarak, Osmanlı dönemine kadar kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Bedestenin yan salonlarında kronolojik düzen içinde,Paleolitik, Neolitik, Eski Tunç, Assur Ticaret Kolonileri, Hitit, Phyrigia,Urartu dönemlerine ait, Karain, Çatalhöyük, Hacılar, Can Hasan, Beyce Sultan,Alacahöyük, Karaz, Mahmutlar, Eskiyapar, Elmalı, Kültepe, Acemhöyük, Boğazköy,Gordion, Pazarlı, Altıntepe, Adilcevaz, Patnoz kazılarından gelme çeşitli koleksiyonlar ve Yunan, Roma, Bizans dönemlerine ait örnekler; bedestenin orta salonunda, Hitit İmparatorluk (Alacahöyük) ve Geç Hitit (Malatya, Karkamış,Sakçagözü) kentlerinin giriş kapılarına ait taş kabartmalar kazıda bulundukları biçimde sergilenmektedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasında birinci seçilerek “Yılın Müzesi”unvanını elde etmiştir. 

  Hisarlarcaddesi, Atpazarı 
  Tlf: (0312) 324 31 60-62 
  Faks:(0312) 311 28 39 

  Etnografya Müzesi : Etnografya, Ankara’nın Namazgâh adıyla anılan semtinde, Müslüman mezarlığı olan tepede kurulmuştur.

   

  Müze 18.7.1930 yılında halka açılmış ve 1938 yılının Kasım ayında iç avlusu geçici kabir olarak ayrılmış, Ata

  na hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır. Binanın mimarı cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından olan Arif Hikmet Koyunoğlu’dur. Bina dikdörtgen planlı olup, tek kubbelidir. Yapının duvarları küfeki taşıyla kaplanmıştır. Alınlık kısmı mermerden ve oyma süslüdür. Dört sütunlu, üçlü bir giriş sistemi vardır. Kapıdan girilince kubbealtı holüne ve buradan da iç avlu denilen sütunlu kısma geçilir. Atatürk’ün naaşı,1953 yılında Anıtkabir’e nakline değin, burada kalmıştır. 

  Bu kısım halen Atatürk’ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır. Binanın mimarı cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından olan Arif Hikmet Koyunoğlu’dur. Bina dikdörtgen planlı olup, tek kubbelidir. Yapının duvarları küfeki taşıyla kaplanmıştır. Alınlık kısmı mermerden ve oyma süslüdür. Dört sütunlu, üçlü bir giriş sistemi vardır. Kapıdan girilince kubbealtı holüne ve buradan da iç avlu denilen sütunlu kısma geçilir.

  Müzenin önünde duran bronz Atatürk heykeli 1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca İtalyan heykeltıraş P.Cononica’ya yaptırılmıştır. Müzede maden eserler, dokuma giysi, silah ve ağaç işçiliği sergilenmektedir. Geleneksel Türk sanatının nadide örnekleri arasında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süseşyaları, ayakkabı, takunya, Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları, keseler,oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelinkıyafetleri, damat tıraş takımları yer almaktadır.


   

  Uşak,Gördes, Bergama, Kula, Milas, Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait dokumalar da bulunmaktadır. Ayrıca müzede Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır. 

  CumhuriyetMüzesi (II. TBMM Binası) : Ankara Ulus Meydanı’ndabulunan müze Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak tasarlanmış ancak, I. BüyükMillet Meclisi binasının yetersiz olması ve gelişen cumhuriyet Türkiye’simeclisinin ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle binada değişiklik yapılarakII. Türkiye Millet Meclisi olarak kullanılmış, 30 Ekim 1981 yılında daCumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Bina 1923 yılında Mimar Vedat Tektarafından tasarlanmıştır. Bodrum üzerine iki katlı olan bu yapının iç bölümleri,iki kat boyunca yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenarına dizilmiştir.Girişten sonra enine uzanan iki ucunda merdivenlerin yer aldığı geniş geçit,Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı bir tavanla örtülmüştür.Benzer bir biçimde ele alınmış yerlerden birisi de büyük salondur. Yer yerlocalarla değerlendirilen bu salonun özellikle yıldız motiflerini içeren ahşaptavanı sonradan düzenlenen taç kapı ve bazı noktalar dışında kemerler,saçaklar, yer yer çinilerin yer aldığı bölümler ile bu dönemin mimariözelliklerini yansıtmaktadır. Özgün eşyaları ile meclis toplantı salonu,Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar ilk üç cumhurbaşkanı Atatürk,İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler, fotoğraflar ile bazı şahsieşyalar sergilenmektedir. Toplantı salonunda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-20Ekim 1927 tarihinde okuduğu Büyük Nutuk’tan bir bölüm, balmumu heykellerlemeclis oturumu canlandırılmıştır.

  II.Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Cumhuriyet Cad. No. 22 Ulus

  Tlf:(0312) 310 53 61 
  Faks:(0312) 311 04 73

  Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) : Ankara Ulus Meydanı’ndabulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılmış, dahasonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüştür.1952 yılında Maarif Vekaleti’ne devredilmiş, 23 Nisan 1961’de “Türkiye BüyükMillet Meclis Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmış, Mustafa KemalAtatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde restorasyon ve teşhirtanzim çalışmaları yapılarak 23 Nisan 1981’de Kurtuluş Savaşı Müzesi olarakyeniden açılmıştır. Binanın planı Salim Bey tarafından yapılmış, inşasınaaskeri mimar Hasip Bey nezaret etmiştir. Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın duvarlarında Ankara taşı (andezit) kullanılmıştır.


   

   

  Meclisin,23 Nisan 1920’de çalışmalarına bu binada başlaması kararlaştırıldığında henüzbitirilmemiş olan bina halkın katkısıyla tamamlanmıştır. Bina; koridor, RiyasetDivanı, Bakanlar Kurulu Odası, Encümen Odası (Komisyon Odası), Dinlenme Odası,Şer’iye Encümeni Odası, İdare odaları, Meclis Toplantı Salonu, Mescit, ReisOdası (Meclis Başkanı Odası), fotografhane, eser depoları ve sergi salonuolarak kullanılan alt katın yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır. 

  I.TürkiyeBüyük Millet Meclisi Binası 
  Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus 
  Tel : (0312) 310 71 40

  Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahat yeri olarak Rasattepe’de (Anıttepe) seçilmiş ve 1 Mart 1941 tarihinde Anıtkabir’in yapımı için Serbest Proje Yarışması düzenlenmiş, yarışma için hükümet tarafından uluslararası alanda tanınmış yerli ve yabancı sanatçılarca ve Bayındırlık Bakanlığı’nca belirlenen yüksek mimarlardan oluşan tarafsız birjüri oluşturulmuştur. Yarışmaya Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre,Fransa ve Çekoslovakya’dan toplam 47 adet proje katılmıştır. 18 Kasım 1943 tarihinde Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arden’in projelerinin uygulanmasına karar verilmiştir. 


   


   

  9 Ekim1944 tarihinde törenle temeli atılan Anıtkabir’in inşası 9 yıllık bir süreiçinde dört aşamalı olarak yapılmıştır.


   

  Anıtkabir,Türk mimarlığında 1940-1950 yılları arasında II. Ulusal Mimarlık dönemi olarakadlandırılan dönemin özelliklerini taşımaktadır. Yaklaşık 750.000 m2’lik biralanı kaplamakta olup Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır

  Barış Parkı: Türkiye’ninçeşitli bölgelerinden ve yabancı ülkelerden getirilen fidanlarlaoluşturulmuştur. Bugün parkta 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı,ağaççık ve süs bitkisi bulunmaktadır.

  Anıt Bloku: Üç bölümden oluşmaktadır;

  AslanlıYol
  Tören Meydanı
  Mozole

  TandoğanKapısı’ndan girildiğinde, Barış Parkı içinden uzanan yoldan Aslanlı Yolbaşındaki 26 basamaklı geniş merdivenlere ulaşılır. Merdivenin hemen başındakarşılıklı olarak İstiklal ve Hürriyet kuleleri yer alır.

  Anıtkabiryapı topluluğu içinde, simetrik yerleştirilmiş on adet kule vardır. Bunlarİstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi,23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi,Müdafaa-i Hukuk Kulesi’dir. Zafer ve Barış kuleleri arasında II. Cumhurbaşkanıİsmet İnönü’nün mezarı bulunmaktadır. 

  AnıtkabirAtatürk Müzesi : Anıtkabir Proje Yarışması şartlarına uygunolarak, Misak-ı Milli ve İnkılap kuleleri arasındaki bölüm müze olarakbelirlenmiştir. 21 Haziran 1960’ta Anıtkabir Atatürk Müzesi açılmıştır. BuradaAtatürk’ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve giysileriteşhir edilmektedir. Müzede ayrıca Atatürk’ün madalya ve nişanları ile manevievlatlarından A.Afet İnan, Rukiye Erkin, ve Sabiha Gökçen’in müzeye armağanettikleri Atatürk’e ait eşyalar da sergilenmektedir. 


   


   

  AnıtCaddesi, Tandoğan 
  Tel: (0312) 231 79 75 
  Fax: (0312) 231 53 80

  MTA Tabiat Tarihi Müzesi : 1968 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından kurulan müze, Eskişehir yolu üzerindeki enstitü binasında bulunmaktadır. Müzede 1935 yılından bugüne kadar yapılan jeolojik çalışmalar sırasında toplanan yer bilimlerinin çeşitli evrelerine ait mineral ve taş örnekleri sergilenmektedir. Üç kattan oluşan müzenin giriş katı tümüyle paleontolojiye ayrılmıştır. Üç bine erişen fosil örnekleri, Maraş filine ait fosil iskeleti monte edilmiş halde sergilenmektedir. 


   

  193 milyon yıl önce Ankara civarında yaşamış, 1.5 m. çapında devammoniti ve 25 bin yıl önce Anadolu’da yaşamış insana ait ayak izlerisergilenmektedir. Mineraloji ve petrografik’e ayrılmış olan 1. katta,Anadolu’dan toplanan 2650 mineral ve taş örnekleri tanıtılmaktadır. Alt katdiaroma’ların bulunduğu kısımdır. Burada ülkemiz için tipik olan ve gittikçenesli tükenen hayvanlar yaşam ortamlarında tanıtılmaktadır. 
   

  Resimve Heykel Müzesi : Ankara’daNamazgâh Tepesi’nde Etnografya Müzesi yanında, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlutarafından tasarlanan bina 1927 yılında inşa edilmiştir. Cumhuriyet dönemi Türkmimarisi örneklerindedir.


   

   

  1980yılında restore edilerek hizmete giren müzede 19. yüzyıl başından günümüzekadar Türk resim sanatı ve yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan Türk plastiksanatının seçkin örnekleri yer almaktadır. Müzede her geçen gün zenginleşenplastik sanatlar kütüphanesinin yanı sıra amatör ve profesyonel sanatçılarınçalışabileceği resim, heykel ve seramik atölyeleri vardır. Dış ülkelerlegeliştirilen kültürel anlaşmalar çerçevesinde programlanan resim, heykel,seramik, baskı sanatları ve fotoğraf sergileri, periyodik sergiler üç galeridegerçekleştirilmektedir. 

  OperaKarşısı, Talat Paşa Bulvarı, Ulus 
  Tel: (0312) 310 20 94- 310 20 95

  RomaHamamı : Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapılan kazılar sonucunda hamamın iki bölümden oluştuğu anlaşılmıştır. Palaestra dört tarafı revaklarla çevrilmiş, yaklaşık kare planlı büyük bir alandır. 


  Kapalı kısımlar isepalaestra’ya bir bütün olarak bağlıdır ve frigidarium (soğuk kısım), tepidarium(ılık kısım) ve kalidarium (sıcak kısım) olarak adlandırılan üç ana kısımdanoluşmuştur. Ayrıca çeşitli avlular, külhan olarak adlandırılan ocaklar serviskısımları ve su depoları ile yapı anıtsal bir bütün haline getirilmiştir.Ankara’daki Roma Hamamı’nın bugün görülebilen kalıntıları alttaki ısıtma katlarıile servis kısımlarıdır. Hamamda yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen sikkeve yazıtlar ile Korinth başlıkları gibi mimari buluntulardan yapının İmparatorKarakalla döneminde (211-217) inşa edildiği ve Bizanslılar döneminde deonarılarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda kısmen restoreedilmiş olan Roma Hamamı’nın palaestrasında bugün Roma devri Ankara’sındantoplanmış olan yazıtları kapsayan zengin bir koleksiyon sergilenmektedir. 

   

  Gordionve Gordion Müzesi : İçAnadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisi olan Gordion, Ankara’nın 96 km.güneybatısında, Polatlı’nın 21 km. batısında Yassıhöyük köyündedir. Gordion’unilk olarak M.Ö. 3000 yılının sonlarında (Eski Tunç Çağı) iskân edildiğibilinmektedir. Antik kentin bu çağdan başlayarak Hititler, Phyrigialılar,Persler, Yunanlar ve Romalılara ait olmak üzere çeşitli yerleşme tabakalarınasahip olduğu tespit edilmiştir. Efsaneye göre Gordion’u M.Ö. 9. yüzyıldabaşkent yapan kişi Phyrigia Kralı Gordios’tur. Gordion en parlak devrini KralMidas’ın yönetimi altında geçirmiştir.


   


   

   

  M.Ö.695 yılında kent, Kimmerler tarafından yakılıp yıkılarak tahrip edilmiştir.Daha sonra Lydialıların egemenliği altına giren kent, ticari ve askeri birmerkez olarak yeniden inşa edilmiştir. M.Ö. 546 yılında Perslerin, M.Ö. 333yılında Büyük İskender’in ve M.Ö. 278 yılında Galatların yönetimine giren kent,M.Ö. 189 yılında Roma ordusu tarafından tamamen terk edilmiş olarakbulunmuştur. Gordion, Roma egemenliği altında önemini kaybederek küçük biryerleşim haline gelmiştir. Yassıhöyük köyünün doğusundaki geniş vadidetümülüsler dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Bunlar üstleri yığma topraktepeciklerle örtülmüş ve ağaçtan yapılmış mezarlardır. Toplam sayısı 80’inüstündedir. Gordion’daki tümülüslerin en büyüğü Kral Midas’a ait olduğudüşünülen büyük tümülüstür. Bu mezar yaklaşık 300 m’lik çapı ve 53 m’likyüksekliği ile Anadolu’daki ikinci büyük tümülüstür. Mezar odasında bir erkekiskeleti, 9 adet tahta masa ile iki adet tahta paravan, 3 büyük kazan, çeşitlibüyüklükte 166 adet bronz kap ve iskeletin baş ucunda 145 adet fibulabulunmuştur. Gordion’daki diğer tümülüslerden en önemlisi P tümülüsü olarakadlandırılan ve M.Ö. 700 yıllarında yapıldığı sanılan yığma mezardır. Yaklaşık80 m. çapı ve 12 m. yüksekliği olan bu tümülüsün mezar odasının içinde bulunanbir çocuk iskeleti ile ağaçtan yapılmış aslan, at ve geyik gibi oyuncaklar butümülüsün bir çocuk mezarı olduğunu ortaya koymuştur. Bu tümülüste ayrıca 40adet seramik kap bulunmuştur. Gordion’da yapılan kazılarda bulunan eserlerinbüyük çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Gordion Müzesi’ndekorunmaktadır. 
   

  Augustus Tapınağı : Eski çağlardan günümüze kalmış yapıların en önemlilerinden birisi olan Augustus Tapınağı Ulus’ta Hacı Bayram Camii’nin bitişiğindedir. Augustus Tapınağı, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır.Tapınağın duvarlarında, İmparator Augustus tarafından, ölümünden önce vesta rahibelerine teslim edilen dört belgeden, yaşamı boyunca yaptığı işleri anlatan sonuncu belge “Index rerum gestarum” adlı belge Yunanca ve Latince yazılmış olarak yer almaktadır. Tapınak kısa yanlarında 8, uzun yanlarında ise 15 sütunu kapsayan Korinth düzenindeki bir peristasis ile çevrilmiştir. Bu sütunlarlabirlikte tapınağın kapısı önünde 4, arkada 2 adet sütun yerleri bulunmaktadır.Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski hali ile ayakta durmaktadır. 


   

  Kapınınyüksekliği 8.4 m., genişliği 3.34 m’dir. Bu büyük ve görkemli kapıdan kutsalyapının iç bölümüne ve pronaos denilen üstü kapalı bir geçide gelinir.Augustus’un yaşamını anlatan Latince metin pronaosun iki duvarının içyüzlerinde yer almaktadır. Yunanca yazıt ise cellanın güneybatıdaki duvarınındış yüzünde bulunmaktadır. Tapınağın öteki ucunda ise anteler arasında Korinthdüzeninde iki sütunu bulunan opisthodomos yer alır. Tapınak, 5. yüzyılda Bizansdöneminde çeşitli eklemeler yapılarak, pencereler açılarak kilise halinegetirilmiştir. Güneydoğu duvarında görülen üç pencere bu dönemden kalmadır. 15.yüzyılın başlarında tapınağın kuzeybatı köşesine bitişik bir şekilde HacıBayram Camii inşa edilmiştir.
   

  JulienSütunu : Ulus’ta,Defterdarlık ve Valilik binası arasındaki küçük meydanda bulunmaktadır. Kare bir kaide üzerinde üst üste kurulmuş daireler şeklindeki tuğlalardan yapılmış olan 15 m. yükseklikteki sütun, Bizans dönemi Korinth başlığı ile sona ermektedir. Sütunun 362 yılında İmparator Julien’in Ankara’yı ziyareti anısınadikilmiş olduğu düşünülmektedir.

   


   

  Gâvurkale :Ankara’nın60 km. güneybatısında Haymana yakınında bulunan bir kaya kabartmasıdır.Kabartmada üç tanrı figürü tasvir edilmektedir. Kayalık bir bölgede olanGâvurkale, Hitit döneminde yüksek ve düz bir alan elde etmek içindüzenlenmiştir.

  Vadiye bakan kayanın yüzüne çok silik olarak görülebilen,oturan bir tanrıça ve karşısında ayakta duran iki tanrı figürü kazınmıştır.Yüzeyin 2 m. aşağısında mezar odası kalıntıları mevcuttur.


   


   

   

  Külhöyük:Haymana ilçesi Oyaca Kasabası yakınındadır. Orta büyüklükte höyüklerden olan Külhöyük'te, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlığında kazı çalışmaları yapılmaktadır. Höyüğün, yaklaşık 8 km. batısında bulunan Hitit kült merkezi Gâvurkale'ye olan yakınlığı buranın önemli bir Hitit yerleşim merkezi olabileceğine işaret etmektedir. Hititlerde önemli bir mimari gelenek olan monümental potern mimarisi, aynı tarzda yapılmış bir gizli sarnıç ve Eski Tunç Çağı’nın başına tarihlenebilecek buluntular elde edilmiştir.


   

   

  AlagözKarargâh Müzesi: Alagöz Köyü, Polatlı Anıtkabir Komutanlığı'na bağlıdır. Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nı idare ettiği çiftlik evi 10 Kasım 1968 tarihinden beri müze olarak hizmet vermektedir.

  Tel: 231 79 75


   

  HavaMüzesi:Etimesgut  Pazartesi ve Salı günleri dışında her gün, 09.00-16.30 saatleri arasında ziyarete açık. Müzede, çeşitli maketler, fotoğraflar, belgeler, pilot giysileri ve uçuş ekipmanları sergileniyor.   

   

  Meteoroloji Müzesi: Cumartesi-Pazar günleridışında hergün, 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık. KurtuluşSavaşı'nda Genel Kurmay Başkanlığı olarak kullanılan yapıda, meteorolojikaletler sergilenmektedir.
  Adres: Sanatoryum Cad. Kalaba 
  Tel: 302 24 19-22


   

  MilliMücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi: Pazar ve Pazartesi dışında hergün, 08.30-17.00 saatleri arasında ziyarete açık. Eski adıyla 'Direksiyon Binası' olarak anılan yapı, 1964 yılında düzenlenerek müzeye dönüştürülmüştür. Müzenin alt katında, demiryolları ile ilgili belgeler, hat açılışlarında kullanılan makaslar, değerli eşyalar, kimlik kartları, bilet ve maketler sergilenmekte; üst katında ise Atatürk'ün konuk kabul odası, çalışma ve yatak odası ile banyosu yer almaktadır.

  Adres: TCDD Genel Müdürlüğü Binası, Gar 
  Tel: 309 05 15/4084
   

           


      

   

  PembeKöşk Müze Evi :

  23Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Aralık günlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasındaziyarete açıktır. Okulların yapacağı ziyaretler için randevu alınmasıgerekmektedir. İnönü Vakfı tarafından düzenlenerek ziyarete açılan bu eski bağevini, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1924 yılında almıştır. Müzede, İnönü'yeait çeşitli eşya ve fotoğraflar yer almaktadır.
  Adres: ŞehitErsan Cad. No: 14 Çankaya 
  Tel: 428 1841 - 427 15 26


   

  Topçu ve Füze Okulu Müzesi: Özelemirle ziyaret edilebiliyor. Üç bölümden oluşan müzede, değişik cins ve çaptatoplar, kıyafetler, harp araç ve gereçleri sergilenmektedir.
  Adres: Topçuve Füze Okulu, Polatlı
  Tel: 623 4430/3663


   

   

  Çengelhan Rahmi M.Koç Müzesi: Ankara'nın ilk sanayi müzesidir. Müzenin yer almakta olduğu han 1522 yılında yaptırılmıştır.Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Damat Rüstem Paşa'nın vakfına bağlı olduğu bilinen Çengelhan, Ankara'nın hanlar bölgesinde özgünlüğünü bugüne kadar koruyabilen ender yapılardandır.Han Ankara Kalesinin ana giriş kapısının karşısında, eskiden At pazarı olarak anılan mevkide, bedestenlerin yakınlarına konumlandırılmıştır.  Dönemin en büyük dört hanından biri olan Çengelhan, Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un iş yaşantısına başladığı yıllarda kullandığı bir dükkana da ev sahipliği yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında gerçekleştirilen yenileme çalışmasında han, aslına uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır.Müze toplam 32 odada denizcilikten karayolu taşımacılığına, havacılıktan, tıbba kadar pek çok sanayi kolunun geçmişini gözler önüne seren 4000 den fazla obje ile ziyaretçilerini karşılamaktadır. Objeler büyüklükleri açısından ise küçük modellerden, buhar motorlarına ve klasik otomobillere kadar uzanan zengin bir çeşitlilik içerisindedir.

   

  Adres : Necatibey Mh.Depo Sk. No:1 Altındağ,
  Tlf : 309 68 00     


        

  75. YılCumhuriyet Eğitim Müzesi : Cumartesi-Pazarve resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında açık. 1998yılında hizmete açılan müzede çeşitli araç ve gereçler ile kitap ve fotoğraflaryer almaktadır.

   

  Adres:Strazburg Cad. Lale Sok. No:6 Sıhhiye
  Tlf: 231 28 99


   

  AtatürkOrman Çiftliği Atatürk Evi ve Müzesi:

   

  AtatürkOrman Çiftliği’nde, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği evinbir benzeri yapılmış, 10 Kasım 1981’de de müze olarak ziyarete açılmıştır. 

  Atatürk Evi üç katlı olup, zemin katında kiler, mutfak, hizmetçi odası ve sofa;birinci katta geniş bir sofanın çevresinde annesi Zübeyde Hanım’ın odası, birmisafir odası ve mutfak; ikinci katta da yine geniş bir sofanın çevresindeAtatürk’ün çalışma odası, yatak odası ve banyosu ile bir de balkonubulunmaktadır. Evin bu katındaki müze odasında Atatürk’ün yaşamından alınmışfotoğraflar, vesikalar, belgeler ile kullandığı bazı eşyalar sergilenmektedir. 

  Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Mahallesi 
  Tel: (0312) 211 01 70-285 01 71


   

  Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi: 

  Pazartesidışında hergün 09.00-17.00 saatleri arasında açık. Müzede, Beypazarı veyöresine ait etnografik eserler ile Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerinetarihlenen eşyalar sergilenmektedir.
  Adres:
   CumhuriyetMah. Yenice Sok. No:6 Beypazarı
  Tlf: 763 01 66


   

  ŞefikBursalı Müze Evi :

  Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatınınöncülerinden Şefik Bursalı’nın (1903-1990) Ankara’da yaşamış olduğu ev KültürBakanlığı tarafından kamulaştırılmış ve müzeye dönüştürülmüştür. Müzede ŞefikBursalı’nın yapmış olduğu eserlerden örnekler, kişisel eşyaları, fotoğraflarıve çeşitli anılarını içeren belgeler sergilenmektedir. 

   

  AhmetMithat Efendi Sokak No.36/3 Çankaya


   

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:

   

  Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi 20 Nisan 1920'de açıldı.Temel işlevi hızlı toplumsal değişim içinde kaybolmakta olan oyuncaklarıkorumak olan müze, aynı zaman da bir araştırma ve eğitim merkezi olarak dahizmet vermektedir. Halen bin beş yüz oyuncak bulunan müzede oyuncaklar dörtana grupta toplanmaktadır.

  I. Geleneksel Oyuncaklar: Dahaçok oyuna bağlı, yerel, mevsimlik, el yapımı oyuncaklar: Uçurtma, sapan,çember, topaç, bez bebek, beşik, yürüteç, vb.

  II. Fabrikasyon Oyuncaklar: Sanayiürünü olan bu oyuncaklar yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırılmıştır:

  1. Tahta Oyuncak: Çeşitli arabalar, evler, hayvanlar, vb. İlk fabrikasyon tahtaTürk oyuncağı (1938) örnekleri de bu grupta yer almaktadır.
  2. Teneke Oyuncak: Araba,tren, kamyon, çeşitli hayvanlar, mutfak eşyaları, kurşun askerler, vb. Bugrupta en eski (1933) Türk teneke oyuncaklarından örnekler bulunmaktadır.
  3. Kağıt Oyuncak: Kartondanve kağıttan üretilen çeşitli oyuncaklar.
  4. Plastik Oyuncak: Plastiktenyapılmış çeşitli eski ve yeni oyuncaklar.
  5. Bebek ve Yumuşak Oyuncak: Kağıt hamuru,porselen, plastik gibi çeşitli malzemelerden yapılmış bebekler, pelüş hayvanmodelleri. Bu grupta Türk oyuncak bebek sanayiinin en eski (1960) örneklerisergilenmektedir.

  III. Yabancı Oyuncaklar: Kişiselya da ticarî amaçlarla başka ülkelerden getirilmiş çeşitli oyuncaklar. Müzeninen eski parçaları (1890) bu grupta yer almaktadır.

  IV. Antik Oyuncaklar: Ülkemizinbirçok arkeoloji müzesinde sergilenen antik oyuncakların bazılarının kopyaları.

  Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi oyuncağın ülkemizdekitarihsel gelişimini saptama çalışmalarını sürdürmektedir. Oyuncak aracılığı ilesanayi tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi araştırmaları yapılabilmektedir.Müze ayrıca çocuklara tarih bilinci kazandırmaya, oyuncağın çocuk gelişimindekiönemini vurgulamaya çalışmaktadır.

  Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi'ne giriş ücretsizdir.Okullar ve diğer ziyaretçi grupları randevu ile kabul edilmektedir. Müzenintanıtım broşürü ve posteri vardır.

  Açık olduğu gün ve saatler:

   

  Çarşamba - Cuma 10.00 -17.00 
  Gruplar randevu ile.

  Adres: Ank.Üni. Eğ. Fak. Cemal Gürsel Caddesi Cebeci/Ankara
  Tel: (312) 363 33 50/297


   

  Ankara- Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi 

  1928 yılında inşa edilen Rüstem Paşa Okulu Beypazarı Belediyesi tarafından İl Özel İdaresinden alınarak Beypazarı Kent Tarihi Müzesi olarak düzenlenmiştir. İlk çağlardan günümüze kadar geçen sürede Beypazarı ile ilgili tüm tarihi dönemler, maketler, kalıntılar, her döneme özgü eserler ve tüm belgeler müzede görülebilir. Akademik çalışmalar için de bir arşivi olan müze, ilçenin tarihini tüm ayrıntılarıyla canlandırmaktadır. 

  Adres: Rüstem Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:79 Beypazarı 
  Tel : 762 49 00 
  Açık bulunduğu günler : Pazartesi hariç her gün 
  Açık bulunduğu saatler : 09.00-18.00 - See more at: http://www.ankarakultur.gov.tr/servisler/kultur-ve-tabiat-varliklari/muzeler/beypazari-kent-tarihi-muzesi#sthash.Yn5s2Sjb.dpuf   

   

  Çankaya Köşk Müzesi

  27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, önce ZiraatOkulu’nu daha sonra da İstasyon Şefi Köşkü’nü hem konut hem de çalışma yeriolarak kullanmıştır. Bu binaların Ata’nın çalışma ve dinlenmesi için yetersizolmaları nedeniyle uygun bir konut arayışı içine girilmiş, daha sakin vehuzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla bağlar bölgesi Çankaya’da kibağ evi Ankara Şehremaneti (Belediyesi) tarafından 30 Mayıs 1921’de MustafaKemal’e armağan edilmiştir.

  Bağevi, ağaçlar arasında, kuzeyinde Ankara’ya hâkim büyükçe bir terası bulunan, dikdörtgen planlı, küçük bir yapıydı. Zemin katında, ortasında fıskiyeli, sekizgen bir havuzu ve iki yanında birer odası olan merkezî bir taşlık, aynı plana sahip üst katta ise bir orta hol ve iki yanında birer oda bulunmaktaydı.


   

  1923’te Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım ile evlenmesindensonra ailenin günlük yaşamı için yetersiz olan bağ evinin büyütülmesiçalışmalarına başlanmıştır. Mimar Vedad (Tek) tarafından hazırlanan veuygulaması 1924 yılında tamamlanan projeye göre eski bağ evine, güney cephesinebitişik ve tüm bina boyunca uzanan batı ucu yarım sekizgen bir kule kitlesi ilebiten iki katlı yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu eklentinin alt katı yemek salonuve mutfak ofisi; üst katı ise banyo, yatak odası ve Latife Hanım için çalışmaodası olarak düzenlenmiştir. Bu katta daha önce yatak odası olarak kullanılanbölüm düzenlenerek geniş bir kütüphane ve çalışma odası haline getirilmiştir.Ayrıca, zemin katta kuzey cephede girişin önüne rüzgârlık yapılmış, elçi kabulodası olarak düzenlenen kuzeydoğu köşesindeki oda yarım sekizgen biçimli birçıkma ile genişletilmiştir. Bağevi döneminde taşlıkta bulunan havuz kaldırılmışve bu yer giriş holü olarak düzenlenmiştir. Çalışmalar sırasında Köşk’ündoğusuna mutfak ve çamaşırlık içeren, tek katlı yeni bir servis binası yapılmışve bir servis merdiveni ile Köşk’e bağlanmıştır.

  Bu düzenlemelere bağlı olarak ortaya çıkan statik problemleriçözmek ve konfor koşullarını iyileştirmek amacıyla 1926 yılında yenidenonarımlar yapılmış, yapıya kalorifer tesisatı döşenmiştir. Aynı dönemde Ata’nınmanevi evlatları için çamaşırhane ve mutfak kitlesinin üzerine 6 oda ile birbanyodan oluşan yeni kat eklenmiştir. 1930 yılında ise, üst katta güneybatıköşesinde bulunan kuleli bölüm Ata için bir çalışma odası olarak yenidendüzenlenmiştir.

  1932 yılında hemen yanda inşa edilen Pembe Köşk’e taşınıncayakadar Ata’nın evi olan, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çokönemli olaylara tanıklık eden, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’inkurulması dâhil, devrimleri planladığı bu yapı 1950 yılında müze olarakkullanıma açılmıştır. Yapıda ve eşyada hızlanan bozulmaları durdurabilmekamacıyla 2002–2007 yılları arasında büyük bir bakım ve onarım çalışmasıbaşlatılmış, bu çalışmalarla birlikte yapının bir müzeden çok, kullanıldığıdönemdeki doğal durumunu yansıtan bir ‘konut’ olarak sergilenmesi için gereklidüzenlemeler yapılmıştır. Restorasyon çalışması tamamlanan Atatürk Müze Köşkü19 Nisan 2007’de tekrar ziyarete açılmıştır.

  Rüzgarlık ve GirişHolü: Köşk’ün girişindeki rüzgârlık, 1924 yılında Vedad (Tek)tarafından eklenmiştir. Rüzgârlıktan ulaşılan bugünkü giriş holü, bağevidöneminde ortasında sekizgen bir mermer havuz bulunan büyükçe bir taşlıktı.1924 yılında yapılan yeni düzenleme ile havuz kaldırılmış ve taşlık bugünküdurumuna dönüştürülmüştür.


   

  Yeşil Salon: Girişinsağındaki bu oda, 1924 yılındaki yeni düzenlemeye kadar elçi kabul salonu veAtatürk’ün çalışma odası olarak kullanılmış, 1924’te konuk kabul salonunadönüştürülmüştür. Bu dönüşümde kullanılan hâkim rengin yeşil olması nedeniyle‘Yeşil Salon’ olarak anılmaktadır. Birçok yazarın anılarında, Latife Hanım’ınbu salonda verdiği çay davetlerinden söz edilmektedir.


   

   

  Yemek Salonu veRadyo-Sigara Salonu: 1924’te bağ evinin güneyine eklenen bölümünzemin katında yer almaktadır. Yemek salonunun girişinin tam karşısında çinikaplı büyük bir şömine ile iki yanında kemerli vitray pencereler bulunmaktadır.

  Duvarlarının alt bölümlerindeki ahşap lambriler üst kenarıtürkuaz renkli çinilerin oluşturduğu bir silme ile tamamlanmıştır. Duvarlarınüst bölümleri ise bordo renginde düz olarak boyanmış, tavanlar geometrikdesenlerle bezenmiştir. Yemek salonu mimari düzenleme ile bütünleşecek biçimde,büyük bir yemek masası, vitrin ve büfelerle döşenmiştir.

  Köşk’teki en eski eşyalardan olan, kapitone maroken koltuktakımı, radyo ve sigara bölümü olarak kullanılmış olan ve yemek salonuna açılansekizgen kulenin zemin katında yer almaktadır.

  Görkemli yemek salonu, ülke sorunlarının uzun akşam sofralarındatartışılarak çözümlenmesine tanıklık ettiği için Ata’nın en önemli çalışmamekânı olarak da tanınmıştır.

   


   

  Elçi Kabul Salonu: Bağevidöneminde küçük bir oda olan bu yer, 1924 yılında kuzey duvarının yıkılarakyarım sekizgen planlı bir kitle ekiyle büyütülmesinden sonra elçi kabul salonuolarak kullanılmıştır.

  Salonda Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından armağan edilen sedefkakmalı bir yazı masası, kanepe, koltuklar ve büyük bir dolaptan oluşan birtakım ile Atatürk’ün daha önce kullandığı farklı nitelikli bir yazı masasıbulunmaktadır.

   

   

  Üst Kat Hol: Üstkattaki çeşitli odaları birbirine bağlayan orta mekândır. Bağevi dönemindemekânın ortasında bulunan ve alt kat taşlığı ile görsel ilişkiyi sağlayanaçıklık 1924’teki düzenleme sırasında kaldırılmıştır. Salonun kuzeycephesindeki balkon etkileyici bir Ankara manzarası sunmaktadır.

  Salonda sergilenen ve Ata’nın hemen her gün dinlenmek amacıylakullandığı bilardo masası Köşk’e getirtildiğinde önce bu mekâna yerleştirilmiş,döşemede oluşan statik sorunlar nedeniyle daha sonra alt kat giriş holünetaşınmıştır.


   

  Kütüphane: Kütüphaneyapının en görkemli mekânlarından biridir. Odanın tavanı zengin geometrik vebitkisel motiflerle bezenerek çok sayıda buzlu ampulle aydınlatılmış, batıduvarındaki ahşap kemerli soba nişi türkuaz renkli çinilerle bezenmiş, tümduvarlar ahşap sabit kitap dolaplarıyla donatılmıştır. Gazi Mustafa Kemal’inbilgi ve kültür altyapısını nasıl oluşturduğunu gösteren, birçoğunda kendi elyazısı ile aldığı notları üzerinde barındıran çok sayıda kitap bu raflarda yer almaktadır.


   

  Çalışma Odası: Atatürk’ünBüyük Nutuk’u kaleme aldığı çalışma masası ve koltuğu bu odanın en önemlieşyalarıdır.

  Kütüphanenin güneyindeki kapı ile geçilen mekân 1930 yılında Ataiçin düzenlenmiş çalışma odasıdır. Bu oda Türkiye’deki modern mimarininbaşlangıcı sayılabilecek, çok özgün niteliklere sahip ‘art-deco’ tarzındadüzenlenmiştir. Bu düzenleme sırasında 1924’te Osmanlı üslubunda bezenmiş olantavan beyaz boya ile kapatılmış, metal öğeler sarı, diğer tüm mimari öğeler ilemasa ve mobilyalar siyah beyaz renkler kullanılarak bütünleştirilmiştir.Döşeme, yere serilen beyaz bir ayı postu ile tamamlanmıştır.


   


   

  Yatak Odası: Bağevinin güneyine 1924 yılında eklenen kitlenin üst katında, alttaki yemeksalonunun üzerinde yer almaktadır. Güney duvarında, ortada çini kaplı birşömine ve iki yanında birer büyük pencere bulunmaktadır. Odanın batıduvarındaki kapı ile 1930’da düzenlenen çalışma odasına geçiş sağlanmıştır.

  Büyük pencereler, pastel renkli duvarlar ve son derece yalın birbiçimde bezenmiş tavan ile aydınlık ve huzurlu bir dinlenme ortamısağlanmıştır. Odanın döşenmesinde son derece seçkin, ancak yalın ve gösterişsizmobilyalar kullanılmıştır.


   

  Banyo: Yatakodasından geçilen özel banyo, beyaz renkli fayans kaplı zemini ve duvarları,aynı renkteki küveti, alafranga tuvaleti, lavabo ve bidesi ile çok gösterişsizbir mimariye sahiptir. Bu mekân Ata’nın temizliğe düşkünlüğünü ve titizliğinigöstermesi açısından ilginçtir.

   


   

  Misafir YatakOdası: Köşk’ün eski bağ evi bölümünde, kuzey cephesinde bulunan vegüzel bir Ankara manzarasına sahip olan bu oda misafir yatak odası ve dinlenmeodası olarak kullanılmıştır.

  Duvarlarındaki kerpiç sıvaları, sıvalar üzerinde bulunan çeşitlidönemlerde yapılan bezeme katmanları, değişmeyen pencere oranları gibi pek çokniteliği ile yapının bağevi dönemine ilişkin önemli bilgileri saklamaktadır.


   

  Sergi Salonu: 1924yılında yapılan düzenleme sırasında kaldırılan eski mutfak ile diğer servismekânlarının yerine inşa edilmiş olan mutfak ve çamaşırlık bölümüdür. Zamaniçinde özgün yapısını tümüyle yitirdiği için son onarım sırasında bu bölüm, araduvarlar kaldırılarak sergi salonuna dönüştürülmüştür.

   

  Bu salonda Müze Köşk’ün mimarisi ve tarihî gelişimi, son dönemonarımı ve düzenlemesine ilişkin bilgiler ile Atatürk’ün yaşamı ve kullandığıeşyalar sergilenmektedir.


   

  EğitimDerneği Eğitim Müzesi:

  Eğit-DerEğitim Müzesi, 17 Nisan 1995 tarihinde, eğitimle ilgili düşünce ürünlerini,belgelerini derlemek, kalıcılığını sağlamak, bütün bunları öğrencilerin,eğitimcilerin, araştırmacıların ve bilim adamlarının görüşlerine sunmak amacıile hizmete açılmıştır. Bir diğer amacı da eğitimle ilgili yapıt ve nesnelerinkorunması ve değerlendirilmesi alışkanlığının kazandırılmasına yardımcıolmaktır. 

  Müzede çeşitli eğitim araçlarının yanı sıra, Osmanlı döneminden günümüze kadaryazılmış Osmanlıca ve Türkçe kitap, dergi, gazete, atlas ve öğretmenörgütlenmesi ile ilgili olan çeşitli basılı malzemeler sergilenmektedir. AyrıcaMehmet Yiğit, Cahit Külebi, Rauf İnan, Hüsnü Cırıltı, Mahmut Makal, TalipApaydın gibi iz bırakan eğitimcilerin kendi görüntüleri ve ses kayıtlarınınyanı sıra Türkiye’nin bugünkü eğitim durumu, geleceğe ait önerileri içerenvideo kayıtları, 1940’lı yıllarda Köy Enstitüleri’ndeki koro bantları ve taşplak, eğitimci ve öğrenci etkinliklerini gösteren fotoğraflar sergilenmektedir. 

  Sokullu Mehmet paşa Cad. 105/3 Dikmen 
  Tel: (0312) 480 75 64

  MehmetAkif Ersoy Müzesi:

   

  HacettepeÜniversitesi Merkez kampusu içerisindedir. I.Türkiye Büyük Millet MeclisiMebusu iken Mehmet Akif Ersoy’a tahsis edilen bu ev, 30 Ekim 1949 tarihindeŞehir meclisi kararı ile “Mehmet Akif Ersoy Evi” adı altında müze olarakhizmete açılmıştır. 

  İki katlı ahşap bir Ankara evi olan bina, yüksek avlu duvarları ile çevrilidir.Ortasında kalem işleri ile süslü altıgen göbekli yöresel Ankara tavanı binanınen güzel ve gösterişli yeridir.Müzede Mehmet Akif Ersoy’a ait gözlük, tespih,cep saati, tüfek ve şairin yüz kalıbı ile çeşitli fotoğraflar bulunmaktadır. 

  Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusü, Sıhhıye 
  Tel : (0312) 311 29 52

  ODTÜ (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) BİLİM  VE TEKNOLOJİ MÜZESİ: 

  OrtaDoğu teknik Üniversitesi kampusünde 1969 yılında açılmıştır. Bu müzede,1964-1966 yıllarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içerisindeyapılan Yalıncak ve Koçumbeli kazıları ile 1967-1968 yıllarında Orta Doğuteknik Üniversitesi tarafından yürütülen Ankara Ovası Frig tümülüslerikazılarında ele geçen eserler sergilenmektedir.
   

  Müzeningiriş katında sergi salonu, ofisler, depo ve servis mekânları bulunmaktadır.Sergi salonunda ODTÜ Müze ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin kazı çalışmalarıtanıtılmaktadır. Ayrıca burada etnografik eserlerden oluşan küçük birkoleksiyon da bulunmaktadır. MÖ.VII.yüzyıldan günümüze kadar gelen sürekliyerleşimi sergileyen Yalıncak buluntuları yer almaktadır. Bu eserlerden enilginci Roma dönemine tarihlenen üst kısmı bronz çift başlı aslan biçimlianahtardır. 

  Müzenin birinci katında, Frig tümülüsleri kazı buluntuları ile, Frig mezaryapım tekniği ve ölü gömme geleneği canlı bir biçimde anlatılmaktadır. Müzedesergilenen en zengin koleksiyon ise Frig metal işçiliğini en iyi şekilde ortayakoyan kap, kacak ve kazanlardır. 

  ODTÜ Kampusü, Eskişehir Yolu 
  Tel: (0312) 210 22 09 / 210 42 31-32 


  T. C. ZİRAAT BANKASI MÜZESİ

   

  BirinciUlusal Mimarlık Dönemi yapılarından olan T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlükbinası, İtalyan Mimar Guiliano Mongeri tarafından 1926-1929 yıllarındayapılmıştır. Bina, bankanın 118. kuruluş yıldönümünde, 20 Kasım 1981’de müzeolarak düzenlenerek hizmete açılmış olup, Türkiye’nin ilk banka müzesidir. 

  T.C.Ziraat Bankası Müzesi koleksiyonları arasında; Mithat paşa’nın Memleketsandıkları’nın kurulması için sadaret Makamı’na yazdığı mektuplar, Memleket sandıkları’ndanZiraat Bankası’na geçiş Nizamnamesi, Emniyet Sandığı’nın kuruluşunda yazılanmektup ve belgelerle Şûra Devlet Reisi Mithat Paşa’ya ait 1.No.lu hesap sayfasıbulunmaktadır. 1863-1867 yıllarında açılan Şarköy ve Tavas Memleketsandıkları’nda kullanılmış standart ölçü ve şekle göre yapılmış bölmelisandıklar, 1889 yılında Sivrihisar Sandığı’nın açılışından itibaren kullanılanmıhlı para kasası ve Bergama Şubesi’nden gelen demir kasa da bu müzede teşhiredilmektedir. Ayrıca tarihi değer taşıyan teftiş defterleri, imza sirküleri,bugünkü fotokopinin yerini tutan haberleşme kopya defterleri, tasarruf vetevdiat hesabı cüzdan örnekleri, makbuzlar ve fiş dip koçanları gibi örneklersergilenmektedir. 

  Bunların yanı sıra müzede, banka binası için 1928’de özel olarak yapılanİbrahim Çallı’nın “Harman” ve Namık İsmail’in “Gazi Mustafa Kemal ÇiftçilerArasında” isimli yağlıboya tabloları yer almaktadır. 

  T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası Şeref Salonu Ulus 
  Tel: (0312) 229 68 41 


   

  Ankara Müzeleri ve Ören Yerlerinden bazıları